سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه 
ارائه مقالات علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکزمطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه  
نظارت ومدیریت بخش کلام وفلسفه 
1381/01/01 
1385/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات  
از اعضاء هیئت تحریریه مجله صباح 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکزتحقیقات و پژوهشی طه 
از نویسندگان مجله بازتاب اندیشه 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه تحقیقاتی امام صادق (ع) 
ارائه مقاله برای دانش نامه کلام اسلامی 
1383/01/01 
 
علمی تحقیقی 
همکاری 
مرکزمطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه 
مدیریت بخش کلام وفلسفه 
1381/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
همکاری 
مرکز مطالعات  
نظارت بر مقالات پروژه های محققین  
1382/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای ‏فرهنگی حوزه علمیه ‏ 
نظارت و مدیریت بخش کلام ‏و فلسفه 
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات و پژوهشی طه 
محقق 
1383/07/01 
1384/07/02 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
موسسه تحقیقاتی امام صادق (ع) 
محقق 
1383/07/01 
 
علمی 
همکاری 
مرکز ملي پاسخگويي تلفني  
ناظر علمي 
 
 
نظارت 
تدریس 
مدرسه حجتيه 
مدرس 
 
 
فلسفه - تاريخ علم کلام 
تدریس 
جامعة الزهراء 
مدرس 
 
 
تاريخ اديان 
تدریس 
دانشگاه پيام نور قم 
مدرس 
 
 
تارخ اديان- کلام 1 و کلام 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد دزفول 
مدرس 
 
 
انديشه 1 وانديشه 2 و اخلاق 
تدریس 
موسسه تنظيم نشر آثار امام خميني ره 
مدرس 
 
 
تاريخ اديان 
تدریس 
دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انديشه 1 انديشه 2 اخلاق اسلامي